Marmara Okulları

Marmara Okulları olarak içinde bulunduğumuz topluma fayda yaratmayı öncelik olarak görür, bu yönde kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri kurgulayarak hayata geçiririz. Öğrencilerimizin de sosyal sorumluluk bilinci taşıyan duyarlı bireyler olmasına yönelik programlar tasarlar ve onların katılımıyla gerçekleştiririz.

 

Vizyon

Geçmişten geleceğe köprü kurarak teknolojik gelişmeler beraberinde kendini yenileyen ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayan bir okul olmak.

 

 

 

Misyon

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; edindiği bilgileri hayatının her alanında uygulayabilen, kültürlere ve farklılıklara saygılı, bütüncül muhakeme yeteneği gelişmiş, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve demokratik toplum düzenini benimseyen, etik doğrulara sahip, tarihine ve manevi değerlerine bağlı, yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen, aktif, özgüvenli bireyler yetiştirmek.